Klachtentregeling MIN110

Goede en veilige zorg

De medewerkers van MIN110 doen hun uiterste best om u goed te verzorgen en te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over een behandeling.

Wij hechten veel belang aan uw opmerking of klacht. Allereerst omdat het voor ons belangrijk is dat u volledig tevreden bent. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren.

Waar kunt u uw klacht of opmerking kwijt?

Als u een klacht of opmerking heeft, kunt u het beste direct contact op nemen met de de medewerker welke u heeft behandeld.

Als u niet tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam om de zaak niet voort te zetten. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of op een ander verwachtingspatroon. In zo’n situatie stellen wij het op prijs als u contact opneemt, zodat wij uw onvrede kunnen wegnemen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden opgelost.

U kunt uw klacht of opmerking ook richten aan  klachten@min110.nl

Wordt uw klacht naar uw mening niet op de juiste manier afgehandeld?

Komt u er met uw zorgverlener niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een voor u gratis onafhankelijke professionele bemiddelaar die samen met u en uw zorgverlener zoekt naar een oplossing.

MIN110 is hiervoor aangesloten bij het NIBIG, een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn. Voor klachten specifiek betrekking hebbende op uw behandeling binnen onze kliniek kunt u zich daarom wenden tot de medewerkers van de servicedesk van NIBIG, welke uw klacht doorgeleiden naar een gekwalificeerde klachtenfunctionaris. Contact opnemen kan middels klachten@nibig.nl.

Wanneer de bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat heeft geleid of er geen bevredigende oplossing voor uw klacht wordt gevonden kunt u uw klacht indienen via https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/. De wordt dan door de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG in behandeling genomen.