Genezen door kou – Cryotherapie

Behandeling cryotherapie

Het woord cryotherapie stamt af van de Griekse woorden “cryo” wat staat voor koude en “therapeia” wat staat voor genezen. Cryotherapie is een behandeling waarbij extreem lage temperaturen worden gebruikt (lager dan -130°C). De huidige vorm van koudetherapie kent een aantal namen, namelijk: “Whole Body Cryotherapy (WBC)”, “Air Cryo Therapy” en “Cryosauna”. Whole Body Cryotherapie […]