Wat is het verschil tussen een Cryotherapie behandeling in een Cryocabine /kamer en een ijsbad?
Een ijsbad wordt regelmatig gebruikt in de professionele sport voor het revalideren van atleten met letsel, maar tegenwoordig ook door veel mensen die zich fit willen voelen en fit willen blijven.

Wat je misschien niet weet is dat een ijsbad een totaal ander effect heeft op het lichaam, dan de Whole Body Cryo therapie. Hieronder leg ik je het verschil uit tussen de effecten van een ijsbad en die van een Cryotherapie behandeling.

Cryotherapie behandeling in een Cryocabine

Wat zijn nu de verschillende effecten tussen een ijsbad en de cryotherapie behandelingen?

1.) De werking op het spierweefsel

Wanneer je gedurende ca. 15 tot 20 minuten in het ijsbad ligt, zorgt dat ervoor dat je weefsel licht bevriest. Bevroren spieren verliezen tijdelijk hun krach, aangezien spieren tijd nodig hebben om terug te keren naar een normale stand. Na een ijsbad heeft het lichaam rust nodig, wat betekent dat afhankelijk van de tijd van de dag waarop het ijsbad plaatsvindt, de atleet niet eerder kan trainen dan de volgende dag.

De Cryocabine, of -kamer bevriest spieren niet daadwerkelijk, maar creëert een sterke illusie dat het lichaam zal bevriezen. Hierdoor kan een atleet 5 of 10 minuten na een Cryotherapie behandeling al verder met trainen of prestatie leveren. Na de behandeling ben je volledig opgeladen en klaar om de hele dag te benutten.

2.) Reactie van het lichaam

De reactie van het lichaam ten aanzien van de cryogene temperaturen (temperaturen lager dan -110°C) in de Cryocabine / kamer is totaal anders dan de reactie op lage temperatuur, ondergedompeld in een ijsbad.

Het grote verschil zit in het feit dat in het ijsbad het lichaam geleidelijk wordt afgekoeld, waardoor de reactie van het lichaam is om zoveel mogelijk bloed op te warmen in de kern van het lichaam en deze naar de buitenkant te sturen om de huid op temperatuur te houden. Met andere woorden, in het ijsbad worstelt het lichaam met daadwerkelijke, indringende fysieke kou (niet slechts de signalen van de koude sensoren). Dit proces duurt voort en zodra er niet voldoende hitte beschikbaar is, zullen de spieren verstijven en bevriezen. Allereerst bij de huidoppervlakte en vervolgens verder naar binnen, naar de kern van het lichaam. Om deze reden kunnen lange ijsbaden onderkoeling veroorzaken, wat kan leiden tot de dood, aangezien het zeer moeilijk is het proces te stoppen als het eenmaal begonnen is.

In de Cryocabine / kamer bereikt het huidoppervlak een temperatuur van -1°C binnen slechts 30-40 seconden terwijl de buitentemperatuur -170°C is. Dit is onmogelijk bij een ijsbad, waar het huidoppervlak niet lager dan +5°C kan worden. Het signaal dat het lichaam naar de hersenen stuurt over deze kritieke situatie is zo krachtig, dat de hersenen dit onmiddellijk begrijpen: er is geen mogelijkheid is om de niet kritische onderdelen van het lichaam warm te houden. Als reactie zullen de aderen en haarvaatjes een extreme vasoconstrictie ondergaan om te zorgen dat de kerntemperatuur van het lichaam gelijk zal blijven – waardoor bovenstaand proces in gang wordt gezet – door verrijking van het bloed en dit naar de interne organen te sturen met gebruik van hogere bloeddruk. Dit zal nooit gebeuren bij een ijsbad.

Cryotherapie cabine

3.) Reactie van de huid

Terwijl men in een ijsbad zit wordt de zuurstoftoevoer naar het huidoppervlak onderbroken en dit zal een beschadiging van de huid veroorzaken. Dit kan een huidziekte veroorzaken als de ijsbad behandeling regelmatig wordt herhaald.

In de Cryocabine zorgt de koude luchtstroom van stikstof juist dat kleine oneffenheden snel herstellen. Denk bijv. aan litteken, als je net een tattoo hebt laten zetten, maar ook bij eczeem.

Cryotherapie behandeling

Conclusie

De door de Cryosauna / cabine gestimuleerde processen, die we hierboven beschreven, hebben geleid tot indrukwekkende (empirische) bewijzen, dat mensen die lijden aan specifieke biochemische verstoringen, auto-immuunziektes of schade door energieverstoringen aanzienlijke en voortdurende verbeteringen hebben ondervonden. Verwijzingen naar de positieve effecten van Cryotherapie behandelingen zijn te vinden in verschillende, gerespecteerde bronnen, waaronder bekende medische bladen.

Als we het effect van de Cryosauna / cabine op de eerste twee niveaus samenvatten is de conclusie als volgt: de Cryosauna verrijkt het bloed en voert dit naar alle interne organen en de niet kritieke delen van het lichaam door ervoor te zorgen dat alle organen de benodigde bouwstoffen hebben voor celvernieuwing. De Cryosauna zorgt er tevens voor dat de organen ook de nodige energie ontvangen om deze bouwstoffen goed te kunnen gebruiken. Zonder energie zal er geen heilzaam proces ontstaan. Daarbij niet te vergeten dat de organen niet blootgesteld worden aan daadwerkelijk gevaar tijdens de behandeling. Er is geen gevaar voor weefselbeschadiging, slechts de illusie wordt gecreëerd dat er gevaar dreigt voor het lichaam.