Algemene voorwaarden shop

Gebruiksvoorwaarden 

De toegang tot – en het gebruik van de website  www.Min110.nl en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.  

 

Aankopen
Om via deze site aankopen te doen, word je gevraagd je te registreren en ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast word je bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeer je dat de betaalgegevens die je verstrekt bij jouw bestelling zowel geldig als correct zijn. Je bevestigt dat je degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de Algemene voorwaarden van Min110. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor Min110 aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door Mollie en Mollie is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant. Min110 behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.

 

Daarnaast stem je ermee in dat wij door jou verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen je naar onze Privacyverklaring voor verdere informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

 

Privacy en beveiliging

Min110

Email: corien@min110.nl

Handelsregister:  KvK30154450

Min110 respecteert de privacyrechten van haar online-bezoekers en erkent het belang van het beschermen van de gegevens die zij over hen verzamelt. In ons hele bedrijf geldt een privacy beleid voor de verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens die je ons verstrekt.

Als je nog geen 18 jaar oud bent, ben je verplicht om een ouder of verzorger in te lichten over het Privacy beleid en de Algemene voorwaarden  en hun instemming daarmee te verkrijgen alvorens je bij Min110 een bestelling te plaatsen.

 

Welke persoonsgegevens kunnen er precies over je worden verzameld en op welke manier?
Wanneer je een bestelling plaatst of je registreert voor een service aangeboden door Min110  verzamelen wij persoonlijke gegevens. Wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, vragen wij om je voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummers, woonadres, postadres. Met de hierboven beschreven gegevens kunnen wij jouw bestelling verwerken en je de status van jouw bestelling laten weten.
Creditcardgegevens worden rechtstreeks ingevoerd in het systeem van onze betaalpartner en worden niet door onze systemen verzonden of bewaard. Daarnaast kunnen wij gegevens verkrijgen door verificatie- of identiteitscontroles. Min110 verwerkt jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Nederlandse Wet Persoonsregistratie.

 

Niet-persoonlijke gegevens
Ons systeem kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen, bijvoorbeeld over de delen van onze website die je bezoekt, tijden en mate van gebruik, verkeersgegevens met inbegrip van logs, netwerkgegevens en het IP-adres dat je gebruikt om verbinding te maken met onze site.

 

Hoe jouw persoonsgegevens gebruikt en gedeeld kunnen worden. 
Min110 kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor de verwerking van bestellingen en betalingen en om je een gepersonaliseerde winkelervaring te bezorgen. Wij gebruiken jouw gegevens ook om jouw bestellingen uit te voeren en af te leveren en om jouw account te beheren. 
Persoonsgegevens die je verstrekt kunnen worden bekendgemaakt aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudepreventie, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. In geval van een wettelijke verplichting kunnen wij jouw gegevens bekendmaken aan relevante reglementerende instanties. 
Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om marketingmaterialen te verzenden via de post. Indien je geen marketingmaterialen wilt ontvangen, kan je contact met ons opnemen door een email te sturen corien@min110.nl. Wij zullen jouw gegevens in geen geval doorgeven of verkopen aan derden voor doeleinden anders dan bovengenoemde fraudepreventie en wettelijke doeleinden.

Ten slotte kunnen wij jouw persoonsgegevens samen met niet-persoonlijke gegevens gebruiken voor onze interne marketing- en demografische onderzoeken, om klantenpatronen te bestuderen en zo het ontwerp van onze site consistent te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten.

Vragen of klachten
Meer informatie over ons beleid kan je ons ook een email sturen op corien@min110.nl.  Als je een medewerker van de klantenservice van  Min110 wilt spreken kan je bellen met   + 31 (0)621286882

 

Bestellingen
Min110 biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending. Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.  Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden je aan om contact op te nemen met jouw plaatselijke douanekantoor om de uiteindelijke kostprijs van het door jou gewenste artikel te bepalen voordat je een aankoop voltooit.

Goedkeuring van jouw bestelling
Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een email ter bevestiging van de gegevens van de bestelling. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.

Tenzij je de bestelling annuleert, wordt de goedkeuring van de bestelling en de totstandbrenging van de overeenkomst tussen jou en Min110 wanneer wij je een email sturen ter bevestiging van verzending van de artikelen.

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien je niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden. Wij kunnen tevens op ieder moment en ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van ons , ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen, screenen of redigeren van materialen of content op  de website van Min110,  voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

 

Aankoop
Betalingen kunnen worden voldaan met Visa, MasterCard,  iDeal en per bankoverschrijving.

Je bevestigt dat de creditcard/bankpas die je gebruikt jouw eigendom is of dat je specifiek door de eigenaar van de creditcard/bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan ons weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Verzekering en levering
Wij verzekeren elke aankoop gedurende het transport van het artikel totdat het bij je is aangekomen. Bij de aflevering van goederen vereisen wij een handtekening, waarmee de verantwoordelijkheid voor de aangekochte goederen op jou wordt overgedragen. Als je voor aflevering een andere ontvanger hebt opgegeven dan jezelf (bijvoorbeeld als cadeau) stem je ermee in dat het bewijs van een handtekening van de betrokkene (of op dat afleveradres) geldt als bewijs van aflevering en nakoming door Min110 en van overdracht van verantwoordelijkheid zoals hierboven vermeld. Wij stellen ons ten doel om alle bestellingen binnen 48 uur te leveren. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending.  Wij zijn niet  verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij douanekantoren ter bestemming.

 

Retourneren en ruilen

 

Retourneren
Klanttevredenheid is onze belangrijkste prioriteit. Als je niet tevreden bent over de artikelen of een artikel wilt omruilen voor een andere maat, kan je de bestelling retourneren binnen 14 dagen na de datum waarop je de artikelen hebt ontvangen. Om een terugbetaling te ontvangen op jouw creditcard, dien je de onderstaande instructies te volgen. Als je daar hulp bij nodig hebt, kan je een email sturen aan corien@min110.nl. Het artikel dat je retourneert moet nieuw, ongebruikt en ongedragen zijn, vergezeld van de originele verpakking en voorzien van alle aangehechte kledinglabels. Alle correct geretourneerde artikelen worden terugbetaald aan de creditcard-/bankrekening van de oorspronkelijke koper, exclusief belastingen, invoerrechten en verzendkosten.  Nieuw en ongebruikt betekent dat er zich op het artikel of op de labels geen sporen van gebruik bevinden. Wij verkopen geen gebruikte artikelen en aanvaarden geen artikelen retour als er aanwijzingen van gebruik zijn. In dergelijke gevallen wordt het artikel geretourneerd aan de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor artikelen die niet op de hierboven aangegeven manier worden geretourneerd. Eventuele andere vragen kan je altijd bespreken met een medewerker van onze klantenservice wanneer je contact met ons opneemt over onze ruil- en retourprocedure. Je kan ons op werkdagen bereiken van 9 uur tot 17 uur op 023 5677030.

Gebruikers
Je komt overeen dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor jouw gebruik van en voor al jouw communicatie en activiteiten op deze website. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor je de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande waarschuwing. Indien wij naar eigen inzicht en goeddunken vaststellen dat je betrokken bent bij verboden activiteiten, andere gebruikers onheus bejegent, of ons anderszins schade toebrengt, kunnen wij je de toegang tot deze website ontzeggen op tijdelijke of permanente basis en elk besluit daartoe is bindend. Jouw gebruik van deze website vindt plaats op je eigen risico.  

 

Koppelingen naar websites van derden
Op deze website kunnen zich hyperlinks bevinden naar andere websites of bronnen van andere partijen dan Min110  waaronder adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy beleid of de content van externe bronnen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reclame, producten of andere materialen of diensten beschikbaar op dergelijke externe websites of bronnen, noch voor eventuele schade, verlies of ongenoegen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, producten of diensten afkomstig daarvan.

 

Onbevoegd kopiëren of distribueren
Je komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van Min110 en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Je mag dit materiaal uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door Min110 of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging. 

 

Afwijzing van aansprakelijkheid
Indien Min110 de Algemene voorwaarden niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijn de directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer jij enMin110 er ten tijde van het plaatsen van jouw bestelling en ten tijde van het verzenden van uw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 150% van de totale waarde van de gekochte goederen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door jou of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies ). Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de Algemene voorwaarden waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Vrijwaring
Je komt overeen om Min110 te behoeden voor – en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of jouw niet-nakoming van de Algemene voorwaarden.

 

Gebruikersrelatie
Je bevestigt dat er tussen jouw en Min110  geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschapsrelatie bestaat als gevolg van jouw gebruik van deze website. Je komt overeen dat je je niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van LaDress, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie uwerzijds.   

 

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen jouw en Min110.

Je bevestigt dat je bij jouw instemming met ons beleid niet hebt vertrouwd op enige verklaring behoudens voor zover datzelfde uitdrukkelijk verklaard is door Min110, en je komt overeen dat je geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken die geen bepaling vormt van Min110, behoudens dat jouw instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van Min110 is.

Afstandverklaring
Indien je deze voorwaarden schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin je deze voorwaarden schendt.